Load ja Sertifikaadid

Uikala prügila on välja antud:

Keskkonnakompleksluba nr. KKL/150026

Ohtlike jäätmete käitluslitsents nr. 0513

EMAS (OÜ Ekovir tegevuskohale Uikala prügila on omistatud EMASi registreerimisnumber EE-000022)

OÜ Ekovir Uikala prügila keskkonnaaruannetega 2020, 2021,2022 võib tutvuda siin:

2020
2021
2022

EMAS

Vormid ja taotlused:

Jäätmete deklaratsioon