Load ja Sertifikaadid

Uikala prügila on välja antud:

Keskkonnakompleksluba nr. KKL/150026

Ohtlike jäätmete käitluslitsents nr. 0513

EMAS (OÜ Ekovir tegevuskohale Uikala prügila on omistatud EMASi registreerimisnumber EE-000022)

OÜ Ekovir Uikala prügila keskkonnaaruandega 2020.a võib tutvuda siin:

EMAS

Vormid ja taotlused:

Jäätmete deklaratsioon