Investeeringud

Investeeringud 2004-2006 aastal:

  • Kompostimise väljak – 9,5 milj.EEK
  • Puhastusseade – 9,3 milj.EEK
  • Frontaallaadur koos sõelkopp-purustiga – 2,3 milj.EEK
  • II ladestusla – 12,3 milj.EEK
  • Biogaasisüsteemi I etappi ehitus – 1,5 milj.EEK
  • Olmehoone laiendus – 1,3 milj.EEK

Kõikidest investeeringutest on ca 50% finantseerinud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Investeeringud 2007-2008 aastal:

  • Biogaasi süsteemi II etapp (metaangaasist elektri tootmine) – 7,0 milj.EEK
  • Uikala jäätmete käitluskeskuse ehitamine – 40 milj.EEK

Investeeringud 2010 aastal:

  • Uue ladestusala esimese osa ehitamine – 7,0 milj.EEK