Meist

Uikala prügila asub Ida-Virumaal, viie kilomeetri kaugusel Jõhvi linnast. Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.

Uikala prügila loodi viie omavalitsuse – Jõhvi linna, Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kohtla valla ja Toila valla baasil 1998. aasta jaanuaris. Prügila üldplaneeringu koostas Soome firma Viatek OY ning lõpetas projekteerimise 2000. aastal PIC Eesti AS. Ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange. Edukamaks ehitajaks tunnistati AS Merko Ehitus, ehitustöid alustati 2000. aasta novembris. Euroopa Liidu nõuetele vastav prügila anti käiku 10. detsembril 2001. aastal ja reaalselt hakkasime tööle 1. jaanuaril 2002. aastal.

Prügila territoorium on drenaažikraavidega ja taraga ümbritsevast keskkonnast eraldatud ning prügila on pinnasest vettpidavate isolatsioonikihtidega eraldatud.

Asukoha valikul on arvestatud, et kõik jäätmekäitlustegevusega kaasneda võivad keskkonna- ja sotsiaalsed häiringud (tolm, müra, hais, mõju pinna- ja põhjaveele) oleksid minimaalsed. Prügila on ümbritsetud metsaga, mis vähendab oluliselt tolmu ja müra levikut elamuteni. Lähim elamu on ligikaudu 1100 m kaugusel territooriumi piirist. 

Prügila I etappi ehitusmaksumus on 26,3 milj. EEK. Ehitust finantseeris põhiliselt SA KIK. Alates 2004 aastast on aktsionäride ring muutunud ning täienenud eraettevõtetega.

Ekovir OÜ osanikud on: