Hinnakiri

OÜ EKOVIR VASTUVÕTUHINNAD ALATES 01.02.2024a.

Jäätme koodJäätmete nimetushind KM-ta EUR/tonnhind KM-ga EUR/tonn (22%)
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) – lahtiselt40,2549,11
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) – kottides57,5070,15
03 01 99Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed126,50154,33
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm126,50154,33
15 01 01Lainepapp40,2549,11
15 01 01Lainepapp – kottidesse pakendatud57,5070,15
15 01 01Paber- ja kartongpakendid – kottidesse pakendatud80,5098,21
15 01 02Plastpakendid80,5098,21
15 01 06Puhtad ja kuivad eelsorteeritud segapakendid80,5098,21
15 02 03Filtermaterjalid ja kaitseriietus126,50154,33
16 01 19Autolammutus-plastid80,5098,21
16 01 20Autolammutus-klaas126,50154,33
16 01 99Autolammutuspraht126,50154,33
17 01 01Betoon80,5098,21
17 02Puit, klaas, plast ja kile126,50154,33
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas) – lahtiselt40,2549,11
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas) – kottides57,5070,15
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m – lahtiselt40,2549,11
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m – kottides57,5070,15
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) – lahtiselt80,5098,21
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) – kottides126,50154,33
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht126,50154,33
20 01 01Paber ja kartong80,5098,21
20 01 38Puit (eelsorteeritud) – lahtiselt40,2549,11
20 01 38Puit (eelsorteeritud) – kottides57,5070,15
20 02 03Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)126,50154,33
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed)126,50154,33
20 03 07Suurjäätmed126,50154,33
20 03 99Muud olmejäätmed126,50154,33
16 01 03Prügi sees toodud vanarehvid (1tk.)6,908,42
16 01 03Vanarehvid
 Kaalumisteenus (ühekordne teenus)11,5014,03