Hinnakiri

OÜ EKOVIR VASTUVÕTUHINNAD ALATES 01.08.2022a.

Jäätme koodJäätmete nimetushind KM-ta EUR/tonnhind KM-ga EUR/tonn
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu)35,0042,00
02 01 07Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) pakitud50,0060,00
03 01 99Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed110,00132,00
04 01 99Naha- ja karusnaha-tööstus jäätmed110,00132,00
04 02 21Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed110,00132,00
04 02 22Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed110,00132,00
07 02 99Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed110,00132,00
08 04 10Liimi- ja hermeetikujäätmed110,00132,00
10 01 15Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm110,00132,00
10 09 06Mustmetallide valujäätmed110,00132,00
15 01 01Lainepapp35,0042,00
15 01 01Lainepapp pakitud50,0060,00
15 01 01Paber- ja kartongpakendid pakitud70,0084,00
15 01 02Plastpakendid70,0084,00
15 01 06Puhtad ja kuivad eelsorteeritud segapakendid70,0084,00
15 02 03Filtermaterjalid ja kaitseriietus110,00132,00
16 01 99Autolammutuspraht110,00132,00
16 01 19Autolammutus-plastid70,0084,00
16 01 20Autolammutus-klaas110,00132,00
17 01 01Betoon70,0084,00
17 02Puit, klaas, plast ja kile110,00132,00
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas)35,0042,00
17 05 04Kattepinnas (kivid ja pinnas) pakitud50,0060,00
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m35,0042,00
17 05 04-1Kivid, betoonitükid kuni 0,5m pakitud50,0060,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid70,0084,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid pakitud110,00132,00
17 08 02Kipsipõhised ehitusmaterjalid110,00132,00
17 09 04Ehitus- ja lammutuspraht110,00132,00
18 01Tervishoiujäätmed110,00132,00
20 01 01Paber ja kartong70,0084,00
20 01 38Puit (eelsorteeritud)35,0042,00
20 01 38Puit (eelsorteeritud) pakitud50,0060,00
20 02 03Aia- ja haljastusjäätmed (sh kalmistujäätmed)110,00132,00
20 03 01Prügi (segaolmejäätmed)110,00132,00
20 03 07Suurjäätmed110,00132,00
20 03 99Muud olmejäätmed110,00132,00
20 01 08Liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmedKokkuleppel
16 01 03Prügi sees toodud vanarehvid (1tk.)6,007,20
16 01 03VanarehvidEraisikutele 8 tk tasuta
 Kaalumisteenus (ühekordne teenus)10,0012,00