Jäätmete Sorteerimine

2009. aasta alguses anti käiku Uikala prügila jäätmete sorteerimiskeskusele, kus toimub taaskasutamiseks kõlblike jäätmete väljakorjamine ning nende edasiseks töötlemiseks ettevalmistamine (sorteerimine, kokkupressimine, purustamine jms).

Selles hoones toimub eelkõige liigiti kogutud segapakendijäätmete ja vanapaberi sorteerimine.

Jäätmetest sorteeritakse välja:

  • Papp ja paber.
  • Metall.
  • Plastpudelid.
  • Kile.
  • Tekstiil.
  • Klaas.
  • Puit.

Väljasorteeritud materjal pressitakse pallideks ruumi kokkuhoidmiseks  ja taaskasutusse suunamiseks ning saadetakse kokkuostjatele või materjali lõppkäitlejale. Mittekõlblikust materjalist valmistatakse jäätmekütust RDF/SRF.

Miks on vaja jäätmeid sorteerida?

Igapäevases elutegevuses tekib palju erinevaid jäätmeid, millest suurt osa on võimalik ja mõistlik taaskasutada. Sorteeritud taaskasutatavad jäätmed töödeldakse ümber uuteks toodeteks või energiaks.

Tõhusa jäätmete ringlussevõtu juures väga tähtsat rolli mängib just eelnev liigiti kogumine jäätmete tekkekohal.

  • Eelsorteerimine on keskkonnasõbralik. Jäätmete sorteerimine vähendab jäätmete kogust ja ohtlikkust.
  • Eelsorteerimine aitab säästa loodusressursse.
  • Eelsorteerimine aitab säästa raha. Kui kodus koguda jäätmed eraldi, ei ole vaja olmejäätmete konteinerit nii tihti tühjendada.

Seoses Jäätmekäitluskeskuse ehitamisega saadetakse jäätmed sorteerimisele, seejärel suunatakse sobivad liigid taaskasutusse või jäätmekütuse tootmiseks. Seoses jäätmete mitteladestamisega väheneb tekitatav koormus ka keskkonnale.

Kasulik info

Jäätmete sorteerimine

Jäätmete liigiti kogumine

Jaatmeratas

Liigiti kogumine on lihtne