Keskkond

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimine

EKOVIR OÜ on juurutanud ja rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis vastab ISO 9001:2015 ning 14001:2015 standardite nõuetele ja euroopa ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi EMAS-i määrustele.

EKOVIR OÜ käsitlusalaks on:

Jäätmekäitlusteenuste osutamine ja prügila haldamine

Uikala prügilas on juurutatud keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi EMAS, mis on vabatahtliku osalemise süsteem organisatsioonidele, kelle eesmärk on keskkonna olukorda pidevalt parandada. Selle juures ettevõte võtab arvesse võrdlusaluste otstarbekust ning parimate tavade rakendamise teostatavust kulude ja kasu seisukohast.

Juhtkonna vastutusel on ergutada meeskonda tegutsema kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi poolt sätestatud viisil ja luua vajalikud ressursid süsteemi elluviimiseks ja täiendamiseks.