Puidu Töötlemine

Taaskasutatavate jäätmete (puit, metall, plast, paber ja papp) vastuvõtmine ja registreerimine toimub analoogselt segaolmejäätmete vastuvõtmisega. Koorem kaalutakse, kontrollitakse selle koostis ja suunatakse taaskasutatavate jäätmete vaheladustamiseks kasutatavale alale kompostimisväljakul. Kogutud puidujäätmed ja paber purustatakse, parema kvaliteediga materjal müüakse kütteks katlamajadele ja ülejäänu suunatakse kompostimisele.