Nõrgvee Puhastamine


Nõrgveepuhasti on väljaehitatud 2004. aastal, projekti koostas PIC Eesti AS, ehitustöid teostas saksa firma PALL. Selle objekti maksumus oli ligi 10 miljonit krooni, mida osaliselt finantseeris SA KIK.

Komplektne puhasti ROAW 9141 DT29-09 koosneb kahest konteinerist, millesse on monteeritud kõik puhasti sõlmed ja elemendid.

Prügila nõrgvee käitlusseade töötab pöördosmoosi põhimõttel. Niisugune süsteem on ainulaadne Eestis.

Praktika näitab, et pöördosmoosi tehnoloogia on väga tõhus vee puhastamiseks. Seda tõestavad ka võetud veeproovide analüüside tulemused. Uikala prügilas teostatakse pidevalt puhastamata ja puhastatud nõrgvee kvaliteedi määramist. Tulemuste võrdlemine näitab, et nõrgveepuhasti töötab kõrge puhastusastmega kõikide kontrollitavate komponentide suhtes.

Puhasti tootlikkus on keskmiselt 2,5 m3/h. Jäätmeladestusalade laienemisega kavatsetakse selle võimsust tõsta.