Jäätmekütuse Tootmine

Jäätmekütus (refuse derived fuels – RDF) – jäätmekäitluspraktikas kasutusele võetud ingliskeelne nimetus tahketest mitteohtlikest olme-, kaubandus ja tootmisjäätmetest (tavajäätmetest) valmistatud prügikütus.

Protsess kirjeldus on järgmine: olmejäätmed eelpurustatakse, seejärel pannakse need aunadesse, kus aeroobse protsessi tulemusel hakkab toimuma biolagunemine, siis viiakse u.3 kuud aunas olev materjal sorteerimisele, kus võetakse välja muu taaskasutuseks kõlbulik osa millest ülejääv, kuid jäätmekütuseks sobiv materjal suunatakse spetsiaalsesse rdf purustisse, see saavutab oma ettenähtud fraktsiooni ning ongi valmis kütus. Jäätmekütuse lõpptarbijad on koospõletusjaamad või mõned ehitusmaterjale tootvad ettevõtted, kus ehitusmaterjalide tootmiseks kasutatakse põletamist või põletusprotsessi käigus tekkivat tuhka ühe komponendina.