Pilt2024
Ettevõttest
Ettevõttest
EKOVIR OÜ

Lugupeetud Uikala prügila kliendid! Anname teada, et taastame osaliselt prügi vastuvõtu alates 11.06.2024.
Tehnilistel põhjustel on peatatud ehitusjäätmete (17 09 04) vastuvõtt.
Jälgige informatsiooni kodulehel www.uikalaprugila.ee või täiendav info tel. (+372) 33 27911.

Lugupeetud Uikala prügila kliendid! Anname teada, et taastame osaliselt prügi vastuvõtu alates 11.06.2024.
Tehnilistel põhjustel on peatatud ehitusjäätmete (17 09 04) vastuvõtt.
Jälgige informatsiooni kodulehel www.uikalaprugila.ee või täiendav info tel. (+372) 33 27911.

Lugupeetud Uikala prügila kliendid! Anname teada, et taastame osaliselt prügi vastuvõtu alates 11.06.2024.
Tehnilistel põhjustel on peatatud ehitusjäätmete (17 09 04) vastuvõtt.
Jälgige informatsiooni kodulehel www.uikalaprugila.ee või täiendav info tel. (+372) 33 27911.

Ettevõttest
EKOVIR OÜ

Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.

Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.

Uikala prügila on kaasaegne jäätmekäitluskoht, kus on korraldatud jäätmete sortimine, taaskasutatavate jäätmete töötlemine ja vaheladustamine, biolagunevate jäätmete kompostimine ning nõuetele vastav nõrgvee kogumine ja puhastamine.

Asukoht
Asukoht

Uikala prügila asub Kohtla vallas Kukruse külas, ca 4,5 km kaugusel lõunas Põhja-Eesti pankrannikust ja Soome lahest ning 5 km Jõhvi linnast põhja pool. Jõhvi-Valaste tee möödub prügilast ühe kilomeetri kaugusel idas

Uikala prügila asub Kohtla vallas Kukruse külas, ca 4,5 km kaugusel lõunas Põhja-Eesti pankrannikust ja Soome lahest ning 5 km Jõhvi linnast põhja pool. Jõhvi-Valaste tee möödub prügilast ühe kilomeetri kaugusel idas

Uikala prügila asub Kohtla vallas Kukruse külas, ca 4,5 km kaugusel lõunas Põhja-Eesti pankrannikust ja Soome lahest ning 5 km Jõhvi linnast põhja pool. Jõhvi-Valaste tee möödub prügilast ühe kilomeetri kaugusel idas

previous arrow
next arrow

Lahtiolekuajad

E-R: 07.30 – 19.30
L-P: 09.00 – 17.00
Riigipühadel: 09.00 – 17.00

Ohtlikud jäätmed

Uikala prügila on tavajäätmete prügila – ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta!
Erandiks on eterniit.

Hinnakiri

Uikala Prügilas on võimalik maksta kaardiga.
Hinnad

Tähelepanu! Eeskiri prügilas viibijatele.

Uikala prügila loodi viie omavalitsuse- Jõhvi linna, Kohtla-Järve linna, Jõhvi valla, Kohtla valla ja Toila valla baasil 1998. aasta jaanuaris.

Prügila üldplaneeringu koostas Soome firma Viatek OY ning lõpetas projekteerimise 2000. aastal PIC Eesti AS. Ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange. Edukamaks ehitajaks tunnistati AS Merko Ehitus, ehitustöid alustati 2000. aasta novembris.

Euroopa Liidu nõuetele vastav prügila anti käiku 10. detsembril 2001. aastal ja reaalselt hakkasime tööle hakkas 01. jaanuaril 2002. aastal.

Prügila territoorium on drenaažikraavidega ja taraga ümbritsevast, keskkonnast eraldatud ning prügila on pinnasest vettpidavate isolatsioonikihtidega eraldatud.

Asukoha valikul on arvestatud, et kõik jäätmekäitlustegevusega kaasneda võivad keskkonna- ja sotsiaalsed häiringud (tolm, müra, hais, mõju pinna- ja põhjaveele) oleksid minimaalsed. Prügila on ümbritsetud metsaga, mis vähendab oluliselt tolmu ja müra levikut elamuteni. Lähim elamu on ligikaudu 1100 m kaugusel territooriumi piirist.

Prügila I etapi ehitusmaksumus on 26,3 milj. EEK. Ehitust finantseeris põhiliselt SA KIK. Alates 2004 aastast on aktsionäride ring muutunud ning täienenud eraettevõtetega.