Biogaasi Kogumine

Prügi orgaanilise aine lagunemisprotsesside tulemusena tekib prügilagaas, mille põhikomponentideks on süsihappegaas (CO2) ja metaan (CH4), metaani sisaldus on suurusjärgus 50…55 %. Samuti sisaldavad gaasid vähemal määral väävelvesinikku ja jälgedena, 10…100 mg/m3, mitmesuguseid (üle 100 nimetuse) lenduvaid orgaanilisi ühendeid.

Prügimäe sees asuvad torud kuhu koguneb prügilagaas. Momendil on valmis biogaasi kogumise esimene etapp.